It’s a crazy market, up and down.

It's nasty.
It's nasty.

Comments

Bạn có còn thắc mắc gì nữa không?