Vợ chồng ngồi nói chuyện: – Chồng: Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không? – Vợ: Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi! – Chồng: Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, bia ôm cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã ! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì!!!

Bình luận đi nào: