Pizza and Bia in Hồ Chí Minh city

One of the best pizza that has similar taste to American

At the corner of Điện Biên Phủ and Hai Bà Trưng Street

nor

Comments

Bạn có còn thắc mắc gì nữa không?