Hơn 4,400 FREE Ebook đa số mới xuất bản năm 2020 2

 

Cho những các bạn thích đọc sách và học hỏi thêm, đây là link của tủ sách tổng hơn 4.400 Ebook và đa số mới xuất bản năm 2020.  Đủ loại sách từ technology tới healthcare.

 

Linkedin: https://lnkd.in/g8uaumk

Facebook Group: https://lnkd.in/fkppFqi

 

Chúc các bạn vui.