OKR là gì? Công cụ này giúp bạn như thế nào?

OKRs (Objective Key Results) không phải là một công cụ mới xuất hiện mà đã được tạo nên, áp dụng lần đầu tiên vào những năm 1970. Đây là công cụ được triển khai nhằm hỗ trợ việc quản lí mục tiêu, đảm bảo việc hợp tác giữa các cá nhân trong tổ chức được diễn ra xuyên suốt, tập trung vào các nỗ lực đóng góp của cá…

Hỏi gì trong buổi phỏng vấn để impress người khác

Mình phỏng vấn rất là nhiều trong ngành IT và phỏng vấn rất là nhiều bạn nhiều vị trí khác nhau – BA, PO, QA, Dev, Product Manager và vân vân.  Nhưng không hiểu tại sao, 99,9999% ứng viên đều không hỏi những câu cần thiết để biết công ty như thế nào, hay vào đó sẽ làm sao mình có thể thành công trong công việc, hay là…

Làm sao tạo Automation Script Trên Mac để tự động dịch?

Fast translation with Google Translator and MAC OSX For most of you and me, Google Translator is a very useful tool in daily work life. But Copy text or word and Paste into browser with opened Google Translator consume a lot of time. Google Translator and Mac OSX Fortunately there is solution I found somewhere in the Internet to improve this tool and safe a lot of time. Using…