Mình phỏng vấn rất là nhiều trong ngành IT và phỏng vấn rất là nhiều bạn nhiều vị trí khác nhau – BA, PO, QA, Dev, Product Manager và vân vân.  Nhưng không hiểu tại sao, 99,9999% ứng viên đều không hỏi những câu cần thiết để biết công ty như thế nào, hay vào đó sẽ làm sao mình có thể thành công trong công việc, hay là mình sẽ làm gì với ai?  Có khi mình nghe hỏi, thì chỉ 1 hay 2 câu, mà rất là đơn giản là “công ty bạn làm sản phẩm gì” thế thôi.

 

Sau khi phỏng vấn xong rồi, tất nhiên là sẽ có nhiều câu hỏi còn lại rất nhiều, vì thường buổi phỏng vấn chỉ có 60 tới 120 phút là nhiều lắm rồi.  Cho nên, ứng viên muốn impress và standout so với những ứng viên khác, họ phải hỏi những câu hỏi thật thông minh, để:

 1. Hiểu công ty mình vào như thế nào
 2. Mình có quan tâm tới công ty hay không
 3. Mình sẽ thành công trong công việc, hay là chỉ vào làm, rồi cố gắng làm, mà vẫn fail rồi sẽ rất bực bội, không được bonus, lên lương này nọ vì nhiều lí do.  Xong lại xin nghĩ rồi đi kiếm việc khác.
 4. Người đó có yêu thích công ty không, nếu họ thích, thì họ sẽ trả lời và mình sẽ thấy được trong câu trả lời, để bạn biết bạn có nên nhận việc ở đây không?
 5. và vân vân

 

Tiện đây, mình đăng luôn tiếng Anh, vì rất nhiều công ty nước ngoài hay ở Việt Nam thì vẫn phỏng vấn bằng tiếng Anh.

 1. What do the day-to-day responsibilities of the role look like? “How we spend our days is, of course, how we spend our lives.” Success and happiness in a job boils down to contentment with the nitty-gritty of the everyday.
 2. What are the company’s values? What characteristics do you look for in employees in order to represent those values? Dig deep to get more information on company culture. You’ll get insight into what is most important for the company as a whole, and what it values in the individuals who work there.
 3. What’s your favorite part about working at the company? It’s important to get a sense of your interviewer’s opinions about working there. If enthusiasm flows easily, that’s a great sign. If it doesn’t, that is worth noting too.
 4. What does success look like in this position, and how do you measure it? It’s crucial to have a deep understanding of how a company measures success. What are the key performance indicators (KPIs) for the role? How, and how often, are they measured?
 5. Are there opportunities for professional development? If so, what do those look like? When asking this question, you’re looking to key into whether there are opportunities for growth and whether the company has a Learning & Development program. Stagnation is a big red flag, so be alert!
 6. Who will I be working most closely with? This question will help you get a better sense of the dynamics of who your collaborators will be. Jot down names, ask for titles. It’s important to evaluate how cross-functional the role is.
 7. What do you see as the most challenging aspect of this job? Knowing the good is just as important as knowing the not-so-good. You want to understand the scale of the problems you’ll be dealing with.
 8. Is there anything about my background or resume that makes you question whether I am a good fit for this role? This question displays that you’re highly invested in the job and committed to understanding your prospects as a candidate. Plus, it will also allow you an opportunity to respond to any potential concerns. Lastly, this question is best to ask at the end of the interview to gauge where you might stand within the job process.

Bình luận đi nào: