Những nơi bạn có thể học và lấy chứng chỉ

 

YouTube channels:

 

Những plugin giúp bạn tiết kiệm 80% trong công việc:

  • https://framesxfigma.buninux.com/

 

Tips

  • https://www.figma.com/community/file/1161621065197114331