Bạn có mở lớp train riêng không?

310 views
0

Tụi mình đang explore để mở lợp dạy riêng cho các bạn muốn học, hay nâng trình độ BA, PO, Product Management.

Hiện tại, có rất nhiều công ty đang cần nhân sự để giúp họ xây dựng phần mềm, mà không đủ nhân lực.  Mỗi job post đều có cỡ 30-40 CVs, nhưng đa số rất là junior hay CV chưa đủ tốt.

Tụi mình có thể train cho bạn:

  1. Skills
  2. Cách phỏng vấn, và sẽ mock phỏng vấn để bạn có thể phỏng vấn và có cơ hội đậu cao hơn
  3. Tụi mình chỉ cách improve lúc bạn vào công ty, thì bạn sẽ đáp ứng được nhu cầu của công ty

Nếu bạn là công ty thì sao?  Bạn muốn kiếm, cần người để vào giúp bạn, bên mình có thể giúp.  Email tụi mình và hỏi những gì bạn muốn BA-info@duykhang.com.

Posted new comment

Các bạn hãy email cho tụi mình để biết thêm thông tin và chi phí.

BA-info@duykhang.com