e sợ môn tin học.. có thể theo nghành này khi không có kiến thức về tin học nào có bất lợi k c?

59 views
1
0 Comments

Chị ơi Em thích ngành quản trị nhà hàng và em nghĩ e sẽ thi vào ufm nhưng năm nay ufm ngành đó năm nay k xét A00. Em thấy ufm có ngành httt quản lý theo ctr đặc thù e tính sẽ chọn nhưng e lại sợ môn tin học.. có thể theo nghành này khi không có kiến thức về tin học nào có bất lợi k c? Vào đh sẽ bắt đầu học lại từ đầu đc k c?

Changed status to publish
0

Về tin học lên đại học sẽ được đào tạo lại em nhé, word excel access, youtube cũng có dạy nhìu lắm. Em sẽ phải học mấy môn liên quan tới máy tính đó

Changed status to publish