HTTTQL vs TMĐT đều thuộc nhóm ngành HTTT phải không ạ