Mức lương của sinh viên MIS

959 views
0
0 Comments

Mức lương của sinh viên MIS ms ra trg là khoảng bn v chị

Changed status to publish
0

Này chị hông nói chắc được nè, do tuỳ năng lực và tuỳ các bạn nhìn thấy cơ hội phát triển như thế nào, có bạn từ năm 3,4 đã đi thực tập thì ra trường mức cũng sẽ tốt hơn các bạn khác nữa. Chị từng thấy mức từ 5tr-12tr em nhé.  Tùy vào mức em deal được nữa :))))

Changed status to publish