0
0 Comments

Chị ơi. Ngành này có yêu cầu học sâu về ngôn ngữ lập trình không ạ? Em yếu cả Tin và Anh thì có thể học ngành này được không chị

Changed status to publish