Ngành MIS có yêu cầu học sâu về ngôn ngữ lập trình không ạ?

1.08K views
0
0 Comments

Chị ơi. Ngành này có yêu cầu học sâu về ngôn ngữ lập trình không ạ? Em yếu cả Tin và Anh thì có thể học ngành này được không chị

Answered question
0

Em không cần học lập trình, nhưng nếu em biết thì sẽ tốt hơn trong công việc và có lợi thế + dễ kiếm việc.

Answered question
0

Học nhiều về tin học đó, nếu em ngại môn tin thì vô học sợ nản đó em nha.

Tiếng anh thì lên đại học ráng rèn luyện, ngành nào ra có tiếng anh cũng có lợi thế

Changed status to publish