Ngành MIS sinh viên mới ra có dễ xin việc k chị nhỉ.

596 views
0
1 Bình luận

Cảm ơn chị rất nhiều về video này ạ. Mà ngành này sinh viên mới ra có dễ xin việc k chị nhỉ.

Changed status to publish

Học ngành này ra dễ kiếm việc lắm em. Hiện tại là công ty nào cũng cần nhân viên phân tích để phát triển phần mềm hay một app nào đó.

Và hiện tại rất nhiều công ty nước ngoài cũng đang đưa dự án outsource về cho công ty ở Việt Nam làm em nhé