thông tin kế toán với thông tin kiinh doanh,tin học quản lí khác gì nhau

706 views
0
0 Comments

chị ơi e thấy chuyên nghành từng trường chia k giống nhau, thông tin kế toán với thông tin kiinh doanh,tin học quản lí khác gì nhau ko chị , e k mún chọn phải chuyên nghành nhìu về cntt lắm, e cx thích công nghệ ngồi tìm tòi nhưng k yêu thích tới mức cả ngày viết code hay lập trình web

Changed status to publish
0

Um vậy ngành này có thể phù hợp bới em đó. Để biết giống hay khác em tìm chương trình đào tạo cụ thể của các ngành đó nha, xem danh sách học phần. Thông tin kế toán có thể dạy sâu về kiến thức kế toán và một số ứng dụng cnghe cho mảng kế toán hơn em nè

Changed status to publish