Tiếng Anh kém, có nên học ngành này không ạ?

Solved2.17K views
0
0 Comments

Tiếng Anh kém, có nên học ngành này không ạ?

Question is closed for new answers.
Changed status to publish
1

Nếu trương trình dạy của trường dạy tiếng Việt thì em vẫn theo được, nhưng có tiếng Anh tốt thì cơ hội sẽ được nhiều hơn nè.

Lương sẽ cao hơn so với đi làm cho công ty Việt Nam.

Selected answer as best
0

Không sao đâu, từ từ dần dần trao đổi nhiều em sẽ tốt thôi.

Unselected an answer