Trường RMIT còn dạy MIS / BIS không ạ

237 views
0
0 Comments

Chị học trường nào ạ, có phải là RMIT không ạ?  em không thấy nữa ạ.

Changed status to publish
0

Hồi trước chị học RMIT mà trường chị đóng ngành này cách đây mấy năm rồi huhu

Changed status to publish
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.