0
0 Comments

về tin học và lập trình thì mình sẽ dc học trong trường phải k ạ. Tại vì e rất yếu cái này á chị

Changed status to publish