Học những gì ở nơi công sở

Học Học gì hả các bạn?  Làm sao để hoc? Lúc mới đầu đi làm, mình cũng không biết gì ngoài ra những gì mình học trong lớp, trong sách […]

Làm sao làm giàu ở nơi công sở

Điều chắc chắn cạc bán biết rằng là đi làm cho người khác sẽ không bao giờ giàu nổi.  Nếu các bạn chưa biết thì cũng đã nghe qua điều […]

Read More

Hãy là người hùng

Xin chào mọi người, năm nay, đúng là năm rất vất vả cho rất nhiều người.  Người giàu, người có doanh nghiệp, người buôn bán, bác chạy xe Grab/Be, mấy […]

What should happen in an interview

On many occasions when meeting with potential employers, I have thought on how to communicate so that they can know who I am in a short 60 minutes or so. […]