Hình như bạn đang kiếm gì đó mà tụi mình chưa có viết. Bạn có muốn hỏi tụi mình gì ko?.