Những công cụ No Code dành cho xây dựng một nền tảng lớn như Facebook năm 2020

❤️ Best No-Code Platforms ❤️

 

Phong trào không coding (no coding) đã tới. Có những cơ hội đáng kinh ngạc để xây dựng các ứng dụng hoặc trang web phức tạp mà không đòi hỏi phải có developer!  Ý tôi là, bạn có thể xây dựng các ứng dụng như Airbnb, Facebook, Quora + và thêm nữa.

 

Các bạn hãy đọc bài viết này 👉 https://lnkd.in/gvZJbF7

 

NoCode 2020

 

Cảnh quan của technology đang phát triển nhanh chóng! Chỉ cần nhìn vào hình ảnh bên trên, những “stack” bạn có thể thực hiện các ứng dụng / trang web tiếp theo thì bạn có thể xây dựng bằng cách sử dụng các công cụ này. Cá nhân, công cụ No-Code yêu thích của nhiều dev hiện giờ là:

 

👉Webflow – a web design tool, CMS, and hosting platform. (700k+ users now)

👉Airtable – works like a spreadsheet but gives you the power of a database to organise anything. Can be used for databases too (good for non-techies)

👉Bubble.io – design, develop, and host fully functional, powerful web applications. (400K+ users now)

👉 Zapier – best tool ever.. So many workflow opportunities between tools

👉Parabola – epic workflow tool… Only just started using it and am very impressed! Any No Code tools I haven’t mentioned? Let me know 🙂 Credit to Nirman Dave from Obviously AI + Charge VC for the epic graphic! 🙂

 

👉Original Tweet – https://lnkd.in/gy7EsqZ 

comment appreciated

Home
Account
Cart
Search