Có phải đây là iPhone 12 Pro?

Thiết kế của iPhone 12 Pro Liệu đây có phải là design mới của iPhone 12? Với thế giới hỗn loạn, mọi người đoán xem iPhone 12 của Apple cuối cùng được tiết lộ sẽ là thiết kế này không. Nhưng sự chờ đợi đã không làm gì để giảm bớt dự đoán xung quanh sự xuất hiện của nó, với những người hâm mộ Apple ở khắp mọi nơi[…]

Continue reading …