ARTIFICIAL INTELLIGENT | AI | ML | LLM

Photo by Pixabay on Pexels.com

AI is here to stay.  In the next 5-10 years, everything will be integrated with Artificial Intelligent.  So are you ready?   There are many jobs that either be eliminated or reduced quite a bit, or even 40-70% more efficient – that mean your manager will ask you to do a whole lot more.  … Continue reading ARTIFICIAL INTELLIGENT | AI | ML | LLM

Trời ơi, lớn chừng này tuổi mà tôi lại rất hớn hở vì một máy hút bụi Dyson

Các bạn hãy xem cái máy hút bụi mùa Covid nhen. Thật là nhiều technologies trong một cái máy bé xíu để giúp bạn vượt qua mùa vi khuẩn an toàn. Mình sẽ nhịn ăn nhịn nhậu, dốc hết tiền vô mua cái máy này cho bằng được. Mua ở đây các bạn nhé. Các… Continue reading Trời ơi, lớn chừng này tuổi mà tôi lại rất hớn hở vì một máy hút bụi Dyson

Home
Account
Cart
Search