Học từ Failures

Lúc đi làm, thì rất hiếm khi nào công ty chịu cho nhân viên fail nhiều lần, vì nó sẽ ảnh hưởng rất hiểu tới công ty hay thành công của nhóm. Nếu mà nói về failure thì chắc mình sẽ chỉ nói về công việc của IT.

Vì ở môi trường IT thì sẽ dễ bị fail hơn và fail thường xuyên hơn. Ví dụ, bạn ở trong một team, và team đó chạy Agile, thì mỗi tuần bạn sẽ được chọn tasks nào đó để làm, và thường xuyên thì sẽ được phân tích ra đưa ra từ bên Product. Thế bạn đang ở đâu trong team nè. Ví dụ bạn chỉ là fresher, hay là chỉ làm junior hay Associate, thì vẫn sẽ fail thường xuyên và có thể nói là mọi người sẽ expect bạn làm sai rất nhiều. Cho dù bạn có được quyền đó, nhưng bạn không nên tự mình quyết định hay là tự mình spend quá nhiều thời gian để research. Đôi khi, cách nhanh nhất là hỏi TL/TA (tech leader) để mau hiểu cách làm và vấn đề để giải quyết. Thế là ở chỗ làm bạn nên hỏi là hay nhất.

Đối với mình, lúc trẻ, mình đi làm xong, thì sẽ về tìm tòi làm cách nào tốt hơn, hay làm cái “lab”, để thí nghiệm những theory mà mình gieo vào đầu. Lúc đó mình tha hồ mà thử và fail, xong lúc vô làm mình cũng đã có những kiến thức “không nên làm”.

Có vài môi trường thì khác, họ sẵn sàng cho mình vào dự án để mình có thể fail và học. Mình có nghe qua, nhưng môi trường làm việc đó rất hiếm, nên các bạn chưa đi làm thì nên ứng vào công ty nào đó và tự thử “vừa làm vừa học” luôn nhé.

Home
Account
Cart
Search