Làm ở Công Ty Lớn vs Start Up khác như thế nào

A debate on Corporate vs Startup jobs isn’t about them. It is about you. Where do you see yourself fitting in more? Where do you see yourself growing more? Learning more? Failing better?   I started my career in a few start ups in Silicon Valley and Los Angeles, consulting firm, huge corporates, where everything was about process and teams. Did that for 15 years, before jumping over to…

OKR là gì? Công cụ này giúp bạn như thế nào?

OKRs (Objective Key Results) không phải là một công cụ mới xuất hiện mà đã được tạo nên, áp dụng lần đầu tiên vào những năm 1970. Đây là công cụ được triển khai nhằm hỗ trợ việc quản lí mục tiêu, đảm bảo việc hợp tác giữa các cá nhân trong tổ chức được diễn ra xuyên suốt, tập trung vào các nỗ lực đóng góp của cá…

Team health check: a great example from Spotify

Ở công ty, ở mỗi công ty, team nào cũng có vấn đề cả – thậm chí vấn đề là từ ở policy, process, và procedure mà ra. Thế làm sao để biết team của mình đang ở đâu để điều chỉnh? Tại sao lại điều chỉnh làm gì? Thông thường, công ty nhiều khi chưa nhận thức ra được là mỗi lần nhân viên nghỉ việc thì sẽ…