Khi các công ty chạy trốn khỏi Trung Quốc, Việt Nam đang lấy đi chiếc bánh lớn

Trong vài năm gần đây, các công ty trên khắp thế giới đã biến Trung Quốc thành nhà máy của họ hoặc đã rời khỏi đất nước hoặc nghiền ngẫm ý tưởng này. Với chi phí lao động ngày càng tăng và chính phủ sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, cách tiếp cận […]

Newbie guide to trade Stock in US market

Newbie guide to Trade stock in US market   What tools to use:   Chart App on the go: Trading View, Stock Master, Yahoo Finance News: Yahoo Finance, Bloomberg, SeekingAlpha   Free Stock Charts, Stock Quotes and Trade Ideas Seeking Alpha: Stock Market Insights MarketWatch: Stock Market News – Financial News – MarketWatch   twitter.com […]