200 Đầu Sách UI/UX Free cho Designer, Developer và BA

#BA #Dev #Designer nào muốn tải sách Free tìm hiểu UI/UX thì link tải đây nhé 👉👉👉 https://tinyurl.com/200-free-ux-books-uxlinks 💓 Mình có list một số quyển phù hợp với BA/PM/PO ở cuối post. Trang UXlinks tốt bụng đã tổng hợp hơn #200 cuốn sách về UI/UX và chia theo các chuyên mục: • UX Design• Prototyping• UX Process• UI Design• User Research• Web Design• UX Psychology• General Tải hết 200 quyển thì sẽ bị tẩu hoả…