Business Analyst (BA) là gì, có phải là bác sĩ cho doanh nghiệp?

Không biết các bạn có cùng cảm giác giống mình không, đôi lúc ai đó không phải trong ngành IT hỏi mình “Làm nghề gì? Làm Business Analyst là làm gì?”, mình cảm thấy hơi khó khăn trong việc giải thích. Chỉ nghĩ đến câu trả lời: “Chuyên viên phân tích nghiệp vụ” là mình đã tự HAHAHA rồi :))) Mình đã rất phấn khích và cảm thấy như được[…]

Continue reading …