Cách viết User Story theo INVEST technique

Photo by Polina Zimmerman on Pexels.com

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một kỹ thuật quan trọng trong quản lý dự án phần mềm, đó là viết User Story theo mô hình INVEST. Dưới đây là một cách dễ hiểu để bạn có thể tiếp cận với khái niệm này cùng một ví dụ cụ thể. I… Continue reading Cách viết User Story theo INVEST technique

Home
Account
Cart
Search