Tình yêu tron ven

Có người nói, khi bạn ra đời thì đã có một mối nhân duyên thiên định sinh ra dành riêng cho bạn. Song biển người mênh mông, thế giới rộng bao la, đời người đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế nào mới có thể tìm được mối nhân duyên thiên định dành riêng cho […]

Vietnam trip 2008-2009

{wp-gallery-remote: gallery=0; rootalbum=200; showalbumtitle=true; imagefilter=include:201,231,240,243,294,318,333,339,387,396,417,432,435,441,453;}

Discovering new vietnamese music

my web playlist. this is where i discover new vietnamese music.