Trời ơi, lớn chừng này tuổi mà tôi lại rất hớn hở vì một máy hút bụi Dyson

Các bạn hãy xem cái máy hút bụi mùa Covid nhen. Thật là nhiều technologies trong một cái máy bé xíu để giúp bạn vượt qua mùa vi khuẩn an toàn.

Mình sẽ nhịn ăn nhịn nhậu, dốc hết tiền vô mua cái máy này cho bằng được.

Mua ở đây các bạn nhé. Các bạn hỏi thử có ai ship về VN như thế nào. https://www.dyson.com/vacuum-cleaners/sticks/dyson-v15-stick/v15-detect-yellow-iron

comment appreciated

Home
Account
Cart
Search